Bilanțul Grupului Operativ

Pentru o mai bună înțelegere a bilanțului vă rugăm să parcurgeți integral rândurile de mai jos.

În data de 09 aprilie am făcut un apel pentru crearea pe WhatsApp a unui Grup Operativ dedicat sprijinirii  urgente și fără birocrație a persoanelor aflate în diverse situații critice de necesitate.

Mulțumim tuturor celor care au răspuns apelului și și-au exprimat dorința de a face parte din acest grup, care urmează a-și păstra existența chiar și după încheierea situației create de COVID19, pentru a aduce sprijin, după posibilități (și nu doar de natură financiară), celor care la un moment dat s-ar afla în diverse nevoi extreme.

 Scopul acestui Grup Operativ, este sprijinirea URGENTĂ, însă de asemenea TEMPORARĂ a persoanelor care au ajuns în situații critice, INDIFERENT DIN CE CAUZE, până când acestea reușesc să acceseze ajutorul oferit de instituțiile abilitate – la fel ca atunci când salvezi pe cineva aflat în pericol de înec și îl resuscitezi până când ajung echipajele abilitate de salvare.

Ținând cont de situația creată de COVID19, instituțiile întâmpină însă greutăți în ceea ce privește timpul și capacitatea tehnică de reacție.

Menționez faptul că cel puțin membrilor grupului le va fi oferită ÎNTOTDEAUNA transparență maximă în ceea ce privește gestionarea sprijinului oferit de aceștia. Bilanțul de activitate (actualizat până la data celei mai recente activități) este disponibil mai jos:


Total donații: 3.306,06 €

Total cheltuieli: 1.076,55 €

Sold actual: 2.229,51 €

Făcând click aici puteți vedea extrasul de cont în care apare fiecare donație precum și cheltuielile realizate pentru sprijinirea familiilor/persoanelor aflate în nevoie extremă cu produse alimentare și non-alimentare pe care le-au solicitat. Menționez faptul că pe extras, în anumite cazuri, nu apare numele celor care au donat, iar aceasta ori pentru că nu a fost specificat în mod expres de către aceștia în momentul realizării tranzacției, ori pentru că mi-au spus ulterior că nu doresc ca numele lor să fie făcute publice. Dacă există donații realizate mai târziu, care nu au fost încă operate de către bănci până la data acestui extras de cont, acestea vor fi incluse în prezenta dare de seamă la momentul operării lor.

Click Aici – factură cheltuieli familia 1 – 271,02 € – 10.04.20  

Click Aici – factură cheltuieli familia 2 – 178,04 € – 10.04.20 

Click Aici – factură cheltuieli familia 3 – 194,45 € – 10.04.20

Click Aicifactură cheltuieli familia 4 – 242,28 € – 12.05.20

Click Aicifactură cheltuieli familia 5 – 139,66 € – 12.05.20

Click Aici justificante reîncărcare abonamente – 51,10 € – 20.04.20 → 12.05.20

Soldul rămas va fi păstrat ca un fond de rezervă pentru sprijinirea pe viitor a celor care vor întâmpina situații dificile extreme autentice și justificabile, precum a fost și cazul celor de până acum.


Mulțumim tuturor!

Uniți vom fi mereu o forță în care și Dumnezeu va fi prezent!

„Să vă iubiţi unul pe altul! Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.“ (Ioan 13, 34-35)

Vizite: 868