Norme temporare pentru reluarea slujirii în biserică

În mod temporar, pe durata fazelor de relaxare a măsurilor restrictive impuse în timpul pandemiei Covid19, pentru a putea relua oficierea slujbelor cu prezența credincioșilor în biserică, va trebui să punem în aplicare următoarele norme impuse de către autorități:


 1. Participarea credincioșilor la slujbe este permisă doar cu o prezența într-un procent redus din capacitatea locașului de cult.


 2. Credincioșii care prezintă simptome de infectare, care au fost infectați cu Covid19 sau au intrat în contact cu persoane infectate sunt rugați să rămână încă acasă și să asculte slujbele transmise online, până când medicul le va spune că nu mai prezintă niciun risc de contaminare pentru alții.


 3. Cei care vor ajunge după atingerea numărului maxim de persoane permis de lege NU vor mai putea intra în biserică decât după terminarea slujbei, pentru a se ruga sau a aprinde lumânări.


 4. Atât credincioșii precum și personalul clerical vor trebui să poarte mască de protecție pe toată durata slujbei, la intrarea în biserică dezinfectându-se pe mâini cu gel dezinfectant pus la dispoziție de către parohie.


 5. Se va evita sărutarea icoanelor din Biserică, acestea fiind cinstite doar prin închinăciune făcută în fața lor.


 6. Pentru a acorda credincioșilor Sfânta Împărtășanie parohia a achiziționat un număr însemnat de lingurițe de inox astfel încât fiecare credincios să poată fi împărtășit cu o linguriță aparte. Noi știm că prin practica Împărtășirii, prezentă în Biserică de două mii de ani, nu se pot transmite niciun fel de viruși sau boli, având în vedere că sub chipul pâinii și al vinului în potir este cu adevărat Trupul și Sângele lui Hristos. Măsura aceasta însă, de a împărtăși fiecare credincios cu câte o linguriță de inox aparte, este o măsură impusă de către autorități în perioada aceasta, ca o condiție obligatorie pentru a ne da voie să ne împărtășim.


 7. Se va evita salutul prin datul mâinii sau prin îmbrățișare și orice contact direct între persoanele care nu locuiesc sub același acoperiș.


 8. În biserică vor fi semnalizate locurile în care vor putea sta credincioșii, avându-se în vedere păstrarea distanței de cel puțin 1,5 – 2 m (această distanțare nu se aplică însă pentru membrii aceleiași familii).


 9. Pomelnicele nu vor putea fi scrise la biserică ci vor trebui scrise și aduse de acasă de către credincioși.


 10. Lumânările, prescurile și pomelnicele vor fi lăsate de către credincioși la pangar, de unde vor fi aduse la altar sau aprinse (lumânările) de către o persoană desemnată expres în acest scop.


 11. La săvârșirea slujbelor de pomenire sau a parastaselor, credincioșii nu vor putea împărți colivă sau orice alte prinoase în biserică sau în afara acesteia. Coliva și vinul, precum și orice alte prinoase vor fi luate înapoi acasă de către cei care le-au adus.


 12. Se va evita crearea de aglomerare în fața bisericii, atât înainte cât și după slubă. Dacă va fi necesar, înainte de slujbă, în timpul intrării credincioșilor în biserică se va forma un rând ținându-se cont de respectarea distanței de 1,5 – 2 m între persoanele.


Trebuie să fim conștienți că încălcarea oricăreia dintre normele de mai sus poate aduce repercusiuni drastice din partea autorităților asupra parohiei noastre. De aceea, respectarea cu strictețe a acestor normelor este un act de responsabilizare față de sănătatea semenilor noștri precum și față de bunul mers al parohiei noastre, care, după cum știți, a luat ființă cu multă trudă comună.

Vizite: 2418